Tag: ล้อแท้

ล้อแมกซ์แท้ vs ล้อแมกซ์เทียม

ล้อแมกซ์ แมกซ์แท้ หรือแมกซ์เทียม อันไหนดีกว่ากัน? ถ้าให้พูดแบบไม่ต้องคิด ของแท้ย่อมดีกว่าของเทียมอยู่แล้ว แต่ด้วยราคาของล้อแมกซ์แท้นั้นมีราคาสูงกว่าล้อแมกซ์ก็อปหรือล้อแมกซ์เทียมประมาณ 3-4 เท่า แล้วเราจะเลือกแมกซ์แบบไหนให้เหมาะกับรถเราดี?