Category: แต่งบาร์ค้ำ

แต่งบาร์ค้ำให้กับรถ X-bar C-Bar K-Bar

ค้ำบาร์ แน่นอน มั่นคง

ค้ำบาร์ แน่นอน มั่นคง ไม่ต้องคง ใส่แล้วมันวิ่งดีขึ้นจริง ยิ่งถ้าใส่ร่วมกับพวกค้ำโช้คหน้าค้ำโช้คหลังนี่ยิ่งเห็นผลดีขึ้นชัดๆ ค้ำบาร์ จะยิ่งเห็นผลดี เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุโดนกระแทก