โหลดรถ ด้วยสตรัทปรับเกลียว vs สปริง

ถ้าใครเริ่มอยากโหลดรถให้เตี้ยลง มีง่ายๆหลายวิธีที่จะทำให้รถคุณเตี้ยลง

โหลดรถ ทำได้ตั้งแต่ตัดสปริงเดิม ใช้สปริงโหลดตรงรุ่น ตัดแกนโช้ค ไปจนถึงใช้โช้คสตรัทปรับเกลียว

แล้วคุณล่ะคิดว่าไง?