แต่งท่อ ให้ครบ

แต่งท่อให้ครบ?

คำถามคลาสสิคมาก แต่งท่อ ยังไงให้ครบ?
ไล่ไป เฮด กลาง ปลาย ต่อด้วยกรองอากาศ

และยังมีอีกหลายปัจจัย ที่ทำให้การ แต่งท่อ

แล้วคุณล่ะคิดว่าไง?