ใส่ เกจวัด แค่ไหน ยังไงดี

เกจวัด แค่ไหน ยังไงดี

รถยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะ eco car มักจะไม่ได้ให้เกจวัดระดับความร้อนของหม้อน้ำมาให้ (มีแค่ขึ้นเตือนถ้ามันร้อนเกินแล้วเท่านั้น) เกจวัด หลักๆแล้วมีประมาณ 6 ตัว

แล้วคุณล่ะคิดว่าไง?